mardi 4 mai 2010

Sverige pressar till abort (under 18)

Saturday, February 23, 2008 at 11:53am
"Det vanligaste skälet till abort I Sverige är enligt en stor studie 2002 (Tydén, länk nedan) "ekonomiska skäl". Hela 32% av de kvinnor som genomgick abort uppgav det skälet. Ändå visar en ny doktorsavhandling (Umeå 2007, länk nedan) att bara en procent (!) av barnmorskorna trodde att "ekonomiska skäl" var abortorsaken. Där är mycket märkligt att den svenska vården inte har förstått en av de absolut vanligaste orsakerna till abort - att de svenska socialförsäkringssystemen inte möter behoven för de ofrivilligt gravida kvinnor som inte arbetat innan de blivit gravida.

...

Är kvinnorna dessutom under 18 år är det svenska systemet snudd på cyniskt och de kan bara hoppas att de kan få något stöd över huvud taget. Detta är naturligtvis under all kritik."


Från Facebook-grouppen "Ja till Livet".

Lägg sedan till att några år innan jag lemande landet, förbudet för unga qvinnor under 18 att gifta sig fråntogs möjligheten till dispens.*

Derutöfver är, i vanlig ordning, Barnavårdsnämnden icke för att låta ensamstående mammor försörja sina barn genom tiggerie på gatan.

Qvarvarande möjligheter att undvika abort i dagens Sverige:

1 Föräldrarne. Hvilka ej alltid ställa upp.
2 Adoptera bort eller i hvart fall öfverge vårdnaden. Hvilket är en tragedie.
3 Serskilda hem och institutioner. Hvilket är frihetsberöfvande och degraderande.

Hvad görs för att motverka detta socialistiska, feministiska och malthusianska tyrannie?

Hans Lundahl
Aix-en-Provence
23/10-II-2008

*trodde jag i hvart fall
Här komma nya uppgifter för mig:

"Möjligheten till dispens finns.
kapitlet angående äktenskapshinder säger

1 § Den som är under 18 år får inte ingå äktenskap utan tillstånd av myndighet som anges i 15 kap. 1 §. Tillstånd får meddelas endast om det finns särskilda skäl. Lag (2004:142). "


Enligt 2 andra på forum (helgon.net) [stämmer detta, antar jag jag var i färd med att säga]

Noch ist Schweden nicht verloren ...

Den förste tillade dock att en 13-åring aldrig skulle få dispens. (Och han gjorde inget undantag för graviditet heller, hvilket annars är väl nästan enda skälet?)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire