lundi 3 mai 2010

svar om tyska lånord, som parallel till engelska modet


Hälften af vårt ordförråd kommer från tyskan, mer precist hanseatisk lågtyska (i mindre mån från stormagtstidens krigsfärder eller sednare balttyska adel i svenska besittningar), den har definitivt gjort intrång på begrepp som det redan fans ord för - Viktor Rydberg ville återgå till spörja i st f fråga, förtälja i st f berätta, gälda för betala, o s v.

Inhemska ord falla ur bruk af andra anledningar också. På 1800-talet, förra hälften, fans ordparet hvarföre/derföre* i den betydelse som numer stafvas utan e. Dessutom fans det numer obrukliga ordparet utan e, betoning på andra stafvelsen: hvarför, derför**=i utbyte mot hvad/det (såldes, byttes, accepterades o s v något). Numer stafvas första ordparet nästan som tidigare andra ordparet, hvilket i sin tur fallit ur bruk.

Bortsedt från att det är dåligt att använda ord som ingen begriper - det är anledningen till att jag undviker andra ordparet - så finner jag ordval (fornsvenskt, latino-grekiskt, tyskt, franskt eller engelskt ord) vara en smaksak - liksom stafningssystem. Sedan är irritation på engelska ord kanske fråga om politik, också.

*tyska warum, darum
**wofür, dafür

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire