lundi 3 mai 2010

Noteradt - och andra citater


en jude på helgon.net låter mig citera:

”Återigen - i stort sett vilken lag som helst MÅSTE brytas för att rädda ett liv, enligt judendomen. Om man dör i väntan på alternativ, så undrar jag om det inte är rent av, ur ett Torah-perspektiv, att betrakta som närstående med självmord.” ... ”När modern judendom, vilket frågeställaren undrade om, förutsätter man att man att Talmud ingår i den bredare termen Torah.”

Usonians ...

”Till och med på samma WiPi-artikel står det om hur grundaren till esperanto inspirerades till att använda samma ord för att bilda den esperantiska översättningen av nationens namn: Usono. Jag har som esperantist alltid tyckt att det har varit praktiskt med ett så konformt ord för detta land, till skillnad från den svenska motsvarigheten, och när jag tänker efter är det märkligt att jag inte har tagit reda på dess etymologi tidigare.

Från Usonien (USA) kan vi alltså dra, exempelvis, usonisk (amerikansk), usonian (amerikan), usonism (amerikanism) där de formella svenska motsvarigheterna står inom parentes.” kaella

Egen reflektion:
Mexicaner som anse sig vara americanos jfrt med europeiska kastiljaner, d v s spanjorer, kalla dem icke Usonios, utan Estadunidenses ... och ”landet” Estados Unidos, foerkortadt EEUU.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire