lundi 3 mai 2010

Dagens Elvis


I dagens metro visade Elvis-serien på ena rutan ett antal välbärgade menniskor, njutande af ett praktfullt fyrverkeri - som "måste ha kostat massor" - och på den andra ett antal uteliggare, som föga uppskattade samma fyrverkeri, tydligen med implikationen: "hvarföre gingo ej de resurserna till de fattige"?

Det är en förolämpning mot uteliggare, mot deras skönhetssinne, mot deras förmåga att se annat än sitt elände - och mot deras realism.

Det fins gifvetvis många verksamheter, som kosta hundra- eller tusenfalt mycket mer än festivalfyrverkeriet, som ge de hemlösa betydligt mindre glädje och som de dermed ha större anledning att känna sig besvärade af: psykiatrin, social vård och omsorg och dylikt. Att de då skulle ha den dåliga smaken att sura för att ett festivalfyrverkeri kostar pengar är ju bara barockt.

Hans Georg Lundahl
Envoyé : 22/08/2003 19:18
Läs på sidan der jag postade meddelandet!

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire