lundi 3 mai 2010

Misforstand om Livets Ord"Dette synet som du snakker om, hvordan vet du at Livets Ord har det?

– Jeg har det mediebildet som er av Livets Ord. Det er et inntrykk jeg har hatt at hvis man er fattig, syk eller har et handikap, så er det fordi man har svak tro. Men jeg er ikke helt sikker på at det stemmer.

På bildet virker det som om handikappede havner i helvete. Var det tenkt slik?

– Ja, det er Livets Ords syn, selv om det kanskje er en overdrivelse ... muligens en overdrivelse. Men jeg gjør narr av at de mener at man har en svak gudstro hvis man er handikappet. Hvis de kan vise at det er helt feil, får vi trekke alt tilbake."

kilde (der numer gaar til avisens site, ikke til artikelen)

Klargoerende: Svak tro er ikke detsamme som ingen tro eller som svaer synde. HVerken for Livets Ord eller for Katolikker eller Orthodoxe, (der i oevrig ikke er enige om at lidelser altid kommer af svak tro)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire