lundi 3 mai 2010

Eksistense-psykologie og Abrahams offer


Fra Blackmarket.dk

Merde! Eksistens-psykologie er saamaend lige med illusionerne om:
1 autonomie vedroerende moralske vaerdier og regler;
2 alsmagt vedroerende den egne situation;
3 nedvurdering af dem der ikke deler disse illusioner.


Citat (Kliff):
[1] Eksistens psykologi handler om de valg du tager, og om at holde det i overensstemmelse med dine egne etiske og moralske standpunkter. Men jeg mener at religion vier fra dette, da man ligger alt ansvar over på en anden.

Eksistenspsykologiens primære betragtning, er at mennesket til hver en tid er [2] fri til at vælge sig selv og sit livsindhold. Denne grundantagelse betyde at man også til hver en tid selv er [2] ansvarlig for de konsekvenser der følger af ens valg. Hvis man ikke vover at vælge, og tage sine egne beslutninger (Et valg skal være autentisk og engageret i kontinuitet med ens egen moral og etik) [3] begår man altså "eksistentielt selvmord".Citat (Kliff):
[1] Biblen er fuld af retningslinier for hvad der er rigtigt og forkert. Biblen forklare hvordan man skal tænke, og hvilke holdninger man skal havde til livet.


Ovenfor dette siger kristendommen:
1 Vi bestemmer ikke hvad der er godt eller ondt, kun hvis vi vaelger det gode eller afslaar det;
2 Vi bestemmer ikke hvis vi lykkes eller mislykkes gennemfoere vores valg;
3 Ikke at vaelge, at paa forskellige maader overlemne valget til Gud, er visselig ikke enhvers pligt, men definitivt ikke noget selvmord for moral eller viljens frihed.


Citat (Kliff):
Abraham blev beordret af Gud, til at ofre sin søn, Isak, og han adlød uden tøvenCitat (Kliff):
Der er nu ikke noget at rette. Jeg er udmærket godt klar over at det var for at teste ham, det var ikke pointen. Pointen var at Abraham var mere end villig til at gøre det.


Tungsindthed i adlyden er ikke at vaere mere end villig. Og det var fordi han troede at Gud kan opvaekke de doede til liv igen, ligesom han - foer Isaak foedtes - faat erfare at Gud kunde goere det ufruktsamme skoed fruktsamt igen.

1 commentaire: