samedi 4 décembre 2010

Dialog om hemskolning ...

Började kring en väns video om systembolaget (deras egen reklamfilm för monopolet)med att i lagom takt en person var för fri försälgning af alcohol, som i butiker i Frankrike. Han heter JA. En annan var glad öfver dennes "liberala värderingar" och han heter herr My (tils de sagt till att de vilja ha sina hela namn här).

‎"nanny state gone mad" - nå det står äfven soc. för:
http://hglsfbwritings.blogspot.com/2010/12/news-from-sweden-my-country.html
(nyh 1 och comm 1)

Herr My: Det är lite skillnad mellan att tvinga ett barn att sitta hemma där de inte kommer i kontakt med andra barn och kan få vänner samt en någorlunda normal uppväxt, och att inte låta människor göra så som de själva vill så länge de inte skadar någon annan, som att köpa alkohol och tobak m.m.

Föräldrarnas själviska beslut att isolera ett barn är därför något som borde vara förbjudet därför att det skadar barnets framtida sociala förmågor att handskas med omvärlden som föräldrar ofta är oförmögna till att lära ut på egen hand.

Det är inte rätt att ta barn från dess familj (mot barnets vilja), men föräldrarna borde förbjudas att hemskola ett barn, punkt.


Men det var inget sjelfviskt beslut att isolera sin grabb. Hans mor är från Indien och racism var att frukta. Samt evt mobbing p g a religiösa och kulturella saker grabben fått af modern som ju intet är svenska eller serdeles sekulariserad i vestligt snitt. Uppskjutna vaccinationer och olagade hål tyder på en respect för barnets egen tvekan - ngt öfverdrifven men knappast sjelfvisk.

Och hemskolning är normalt, det borde snarare vara förbjudet att flockskola barnen i klasser på 20 30 pers, men lär knappast bli.

Herr My är atheist, trodde jag det när jag såg communist-commentaren ofvan ....

JA: Jag har lärt känna flera personer som blev hemundervisade som barn, deras förmåga att handskas med omvärlden är inte sämre än andras.

Herr My: Hans-Georg Lundahl: Om det är kommunistiskt att vilja att varje barn ska ha rätten att gå i skola där de undervisas i olika livssyner och teorier under mer kontrollerade omständigheter där föräldrars livssyn och religion inte undanhåller viss information så accepterar jag att jag har en del värderingar som kommer från den sidan av den politiska skalan. Till exempel så är det inte sunt eller rätt under några omständigheter att ett barn med kreationistriska föräldrar ska undervisas i biologi av dessa eller vetenskap över huvud taget. Det går inte att se till att barnet får den undervisning denne borde få när det sker i hemmet och jag stödjer det inte för allt i världen. Information manipuleras lätt, en förälder som inte tror att förintelsen ägt rum ska inte heller lära ut historia och så vidare.

Och att använda rädsla för rasism som argument att hålla ett barn hemma är inte annat än fel då denna rädsla förs över till barnet. Om du säger till ett barn att "du är inte säker där ute, där ute hatar folk dig för att du ser ut som du gör" är.... nä, fy fan, det måste väl även vara en "ond" handling i kristet mått också? Det gör inget annat än skadar barnets självkänsla och förtroende i omvärlden.

Och att skjuta upp vaccinationer och låta barnet ha olagade hål är ju att plåga denne, att gå till tandläkaren är sällan något som tycks om, men att låta det vara är att dra ut på lidande. Nej, usch och fy för att hålla språket på en någorlunda civiliserad nivå.

Nu blev inlägget längre än tänkt, men hemskolning är en produkt av kontrollfreaks till föräldrar som är för rädda att låta sina barn gå ut i den stora stygga världen.

@JA: Medan de andra barnen lekte på skolgården med kamrater, vad gjorde de hemskolade barnen?


@ ‎"Till exempel så är det inte sunt eller rätt under några omständigheter att ett barn med kreationistriska föräldrar ska undervisas i biologi av dessa eller vetenskap över huvud taget."

Illa valt exempel. Min mor var - och är creationist. Och var - liksom min far vid tiden de möttes - medicinstuderande. Hon sparade fysikböckerna från sin flickskola och sitt gymnasium, jag läste dem vid 10 års ålder. Skolans vetenskapliga undervisning var mindre noggrann än den jag fick som hemundervisad af mor.

@ ‎"Om det är kommunistiskt att vilja att varje barn ska ha rätten att gå i skola där de undervisas i olika livssyner och teorier under mer kontrollerade omständigheter där föräldrars livssyn och religion inte undanhåller viss information så accepterar jag att jag har en del värderingar som kommer från den sidan av den politiska skalan."

Ursäkten och åsigten är densamma under Jules Ferry, Lenin-och-Stalin, Azaña, samt Hitler.

@ ‎"Det går inte att se till att barnet får den undervisning denne borde få när det sker i hemmet och jag stödjer det inte för allt i världen. Information manipuleras lätt, en förälder som inte tror att förintelsen ägt rum ska inte heller lära ut historia och så vidare."

Nähä, och hvad tycker du att skolan skall göra med barn till sådana föräldrar om de argumenterar med Leuchter i klassen? Svin.

Jag menade gifvetvis dig, och intet sådana föräldrar!

@ "Nu blev inlägget längre än tänkt, men hemskolning är en produkt av kontrollfreaks till föräldrar som är för rädda att låta sina barn gå ut i den stora stygga världen."

Och Jules Ferry, Lenin, Azaña (författaren som blef politiker för att få NÅGRA läsare) samt Hitler och du sjelf vore dermed icke contrôle-freaks?

Herr My: Kreationister är mänsklighetens strutsar, så jag tar inte tillbaka något som sagts. Att en del föräldrar är bra på att hemskola på så vis att barnen lär sig snabbare och mer noggrant (eftersom föräldrar för gott och för ont är mer involverade i barnet än en lärare) är väl bra på så vis att undervisningen kan bli mer effektiv, och att de arbetar med medicin gör inte att deras ovilja att acceptera världen så som den ser ut, alltså inte ca. 6000 år gammal gör dem oförmögna till att lära ut i detta ämnet.

Haha! Du vet att grekiska filosofer inte hade accepterat personangrepp? Men nu talar vi ju religion, så jag förstår att det är lite mer intensivt på en emotionellt plan. - jag ser att det dyker upp nya meddelanden hela tiden, jag kan inte svara ordentligt om du gör så.


Vi strutsar? Är du "ostrutsig" nog att taga del af fölgande argumenter på mina bloggar? http://o-x.fr/hspi och http://o-x.fr/53yh var det.

Men nu var detta om skola och hemskola. Och som du nämner är ämnet ngt hetare än cromosomtalen jag bloggat om. Grekiska rhetorer hade inget emot personangrepp, tro mig, jag har läst Lysias.

@ "Att en del föräldrar är bra på att hemskola på så vis att barnen lär sig snabbare och mer noggrant (eftersom föräldrar för gott och för ont är mer involverade i barnet än en lärare) är väl bra på så vis att undervisningen kan bli mer effektiv, ..."

Det skulle icke möjligen kunna vara just dessa som valde att hemskola sina barn?

För öfrigt var undervisningen intet hvad man vanligen kallar "effektiv", den var gedigen.

@ "och att de arbetar med medicin gör inte att deras ovilja att acceptera världen så som den ser ut, alltså inte ca. 6000 år gammal gör dem oförmögna till att lära ut i detta ämnet."

Att hon arbetade med medicin innebär att jag kan Mendels lagar rätt hyfsadt. Plus en del om trisomie-fel. Spontan-aborter och hjertfel verkar rätt läge att concurrera ut artfränder om parningsmöjligheter?

Herr My: Haha! Att jag får hamna i samma mening som Hitler och Lenin är lite smickrande då jag inte har gjort speciellt mycket för att förtjäna det, men jo, de var kontrollfreaks, hur vida jag är det eller ej lämnar jag åt någon kunnig inom psykologin att reda ut. Jag skulle inte kunna påstå det dock, det vore baserat på extremt lösa grunder.

I alla fall, jag tycker att barn med sådana föräldrar ska gå i skolan och få redig information som visar båda sidorna (man får faktiskt lära sig om teorin om att den aldrig ägt rum i skolan också) och sen få bestämma sig själv för vad som verkar mest troligt, att miljontals människor bara försvann i tomma intet i dessa icke existerande dödslägren, eller att de blev dödade i industriell anda. Att världen är 6000år gammal och att vi är resultatet av incest (Eva och Adam-historien), eller evolution.


@ "Jag skulle inte kunna påstå det dock, det vore baserat på extremt lösa grunder." - "rätten att gå i skola där de undervisas i olika livssyner och teorier under mer kontrollerade omständigheter"

"redig information som visar båda sidorna"


Skolan lär ut creationism och förintelseförnekelse på mycket förnedrande sätt för de berörda, d v s dem som ha uppfattningarne i fråga. Din sammanfattning af förintelseförnekelse är knappast Leuchters eller Faurissons. Din sammanfattning af creationism är intet min. Eller andra creationisters.

JA: [förnamn]: Eftersom jag inte blev hemundervisad utan gick i skola som de flesta vet jag inte vad de hemundervisade barnen gjorde. Jag kan bara säga att jag genom min studietid i Rom mötte flera personer som blev hemundervisade som barn, och de är inte mindre kapabla än andra att klara sig i världen.

Herr My: En kreationist tror att världen är skapad enligt bibeln på 6 dagar, en kreationist är benägen att försöka bevisa bibeln som vetenskap. Eva och Adam är ur bibeln och man kan med hjälp av bibeln räkna ut att världen enligt den skapades för ca. 6000 år sen. Sen hur pass kreationister från USA och Europa skiljer sig vet jag inte, men det borde vara ungefär detsamma.

Men det är ju en förolämpning till mänskligt intellekt (nu finns det inga kända psalmer som handlar om mänskligt intellekt heller, en slump?) att tro att satan placerat ut dinosaurieben för att testa våran tro.

Och orsaken till att de beskrivs på förnedrande sätt är för att de är en förnedring till allt vad vetenskap innebär. En kreationist gör vad denne kan för att bevisa att den har rätt och tänker inte kritiskt angående sina egna teorier, vetenskap fungerar inte så, man måste kolla om det funkar, evolution kan man bevisa och det fungerar både i teorin och har bevisats i praktiken i virus och dylikt.

Hur vi kom in på abort vet jag inte, men det är också ett intressant ämne att diskutera, men det gör jag gärna någon annan gång då det får vara i fokus tillsammans med kvinnliga rättigheter och så vidare.


@"En kreationist tror att världen är skapad enligt bibeln på 6 dagar,"

Vissa af oss, deribland jag.

@"en kreationist är benägen att försöka bevisa bibeln som vetenskap."

Icke just de sex dagarne. En creationistisk hufvudpoäng är att naturvetenskapen till skilnad från historian icke kan bevisa en tidsutsträckning i det aflägsna förflutna.

@"Men det är ju en förolämpning till mänskligt intellekt att tro att satan placerat ut dinosaurieben för att testa våran tro."

Vore det? Det vore snarare en förolämpning mot menskligt intellect att utesluta det utan grund. En kristen (creationist exvis) kanske utesluter det p g a Guds allmagt och godhet. En atheist kanske utesluter det p g a satans förmenta icke-existens. En satanist utesluter det kanske intet als. Men sedan ha vi det der med "timeline" ... Huru pass mycket om creationistisk dateringscritik fick du lära dig i skolan? Du verkar intet så ifrig att taga upp det? T Rex dateras till 60 miljoner år af forskare, bevisar det att de förstenade benen* äro äldre än 7200 år?

*förstenade ben - det är altså inga ben längre. En avancerad sculptur i hyper-modern konst hos en civilisation före syndafloden, ngn?

@"man måste kolla om det funkar"

Tack du. Det har äfven cromosomtalena ngt att säga till om, icke bara enstaka mutationer på bakteriers ena eller virusars inga cromosomer.

Än en gång: http://o-x.fr/hspi och http://o-x.fr/53yh

Jag kan svara på hvad jag gjorde som hemundervisad: jag läste. Jag mobbades intet och mobbade intet.

Syskonskaror med flera syskon samlade ha i öfrigt en viss tendens att leka på gården. Med hvarandra d v s barn i olika åldrar.


Abort som i framkallad kommo vi ej in på. Trisomier - d v s tre cromosomer i st f två - ha vissa typiska resultat. STORA cromosomers trisomier äro spontanabort, d v s missfall (på tidgt stadium). XXY (Kleinfeldt) eller 21-21-21 (Downs) äro mindre cromosomer. Downs är intet als den enda der detta medför hjertfel. Kleinfeldt gör det intet, men det är fråga om könscromosomer. I gengäld är en man med Kleinfeldt ofta ofruktbar. Kampen för tillvaron? Huru fick man fram däggdjur (spontanabort p g a afstötning f¨rekommer bara hos däggdjur) med fler cromosomer än 48?

http://o-x.fr/hspi och http://o-x.fr/53yh

Herr My: Alltså nu får du ge dig, man använder kol14 metoden för att ta reda på hur gamla saker och ting är, det är inte så konstigt, och vetenskapen uppdateras ständigt och hål fylls i med nya fynd hela tiden, det är bara att uppdatera sig lite.
Satanister tror inte på satan mer än som en symbol för styrka, en satanist anser sig själv vara gud, resten om satanister är mestadels masshysteri efter falska rykten (jag är ingen satanist, men tog mig tid att läsa lite om det).

Och om nu bibeln är fakta så har gud dödat flertalet miljoner medan djävulen endast dödat 10, alla var jobs barn som satan fick tillstånd att döda av gud.

Nu skickar du flera separata meddelanden igen så inte jag kan svara på allt i ett inlägg.

Dessutom, kom att tänka på personangreppet. Är det inte väldigt okristligt? Jesus förespråkade väl inget sånt, även om jag är en icke troende så är det väl guds jobb att straffa mig för det (som den "älskande" fader han verkar vara i bibeln)? Men det är ganska irrelevant egentligen, tycker bara att det är lite dåligt att inte leva som man lär.

Och att anse att dinosaurieben är hypermodern konst... så mycket ben överallt man har hittat kräver en massa konstverk av samma material, dessutom, när man hittade de första benen lyckades man inte ens placera benen rätt. Jag antar att det var så att konstnärerna inte var nöjda med sina dinosaurier och flyttade om dem så att de blev ett nytt konstverk?

Så eran låtsaskompis som dödat miljontals människor, men fortfarande är snäll, tillåter barn ärva sina barns synder (antar att du är för att barn ska ärva sina föräldrars skulder till banker och dylikt också då detta tydligen är den kärleksbaserade vägen att gå).

Jag kan läsa din blogg, men jag ska hjälpa min flickvän först. Jag återkommer och tar hand om de andra inläggen när jag kommer tillbaka.
Ha en trevlig fortsatt dag sålänge.


detsamma detsamma

21 commentaires:

 1. För att återgå till frögderna som allmäna skolan skulle ge hemskolade ... ditt sätt att yttra dig om creationister öfvertygar mig intet att klasserna blifvit bättre på att ge dem den aktning de förtjena, snarare att allmäna skolan fortsatt att framställa dem som töntar inför resten af klasserna (om du ens haft sådana i din klass).

  Hvad anbelangar Dominic, så vet jag intet om han är creationist eller intet, men jag vet att dina gissningar om föräldrarnes motiver att undanhålla honom från "kamratskap" och "information" knappast tyder på att du hyser aktning för hemskolade. Och då är farhågan att hans nya klass intet gör det heller icke så idiotisk.

  Jag vet att jag hemskolades två ggr, och att jag intet är bitter för det, men att jag är mycket bitter för de afbrott hemskolningen utsattes för, under hot om LVU var det andra ggn.

  Jag vet att om jag stannat qvar på ort i nian med läsning hemma och Hermodskurs, hade jag kunnat bevara kontakten med de kamrater som intet mobbat mig i åttan. Och jag hade kanske haft ett lif, som man säger.

  RépondreSupprimer
 2. Ang. tandläkare, är det helt möjligt att Domenic var på väg till Indien för att få den tandvård modern ansåg rätt. Att Dominic skulle må bättre nu ... tja titta på fotona och läs texten under: länk till foton med bildtext från detta meddelande.

  RépondreSupprimer
 3. Herr My: Du som tycker om att dra paralleller till Hitler och kompani, tror inte du att Hitler och Stalin m.f. gjorde vad de ansåg var rätt?

  Att tycka att det är bättre att ta ett U-lands/NIC-lands tandvård framför ett i-lands är ju rubbat, och för att barnet ser glatt ut på en bild efter att tänderna har tagits omhand är väl inte konstigt?

  Detta leende kunde ha givits mycket tidigare om modern hade visat lite humanitet och mindre slutet sinne och tagit den bästa möjliga som var närmare till hands.

  RépondreSupprimer
 4. Mitt svar: ‎"Du som tycker om att dra paralleller till Hitler och kompani, tror inte du att Hitler och Stalin m.f. gjorde vad de ansåg var rätt?"

  Jo. Men liksom dagens skolmyndigheter och skolmyndigheter voro de ej föräldrar till barnen.

  "Att tycka att det är bättre att ta ett U-lands/NIC-lands tandvård framför ett i-lands är ju rubbat, och för att barnet ser glatt ut på en bild efter att tänderna har tagits omhand är väl inte konstigt?"

  Fördomsfullt. I hvart fall hade modern rätt att föredraga hvad hon litade på. Den glada bilden är innan tänderna tagits omhand. Den andra är efter omhändertagandet via soc.

  RépondreSupprimer
 5. Herr My: Och nu till hemskolningen, till att börja med så tar inte en enda seriös vetenskapsman (eller kvinna) kreationister på allvar (tydligen inte ens i USA) och har heller inte gjort sen evolutionsteorin togs fram, då denna är mer vetenskapligt framtagen än den andra och den har genomgått de procedurer som krävs för att en teori ska accepteras (eller avslås som den kreationistriska), dock verkar det som att kreationister har startat ett sorts kyrkligt "vetenskapsförbund" där man tagit bort det som hindrar osannolika (eller rent av omöjliga) teorier från att förtjäna kännedom i biologiböcker och dylika.

  Jag läste bloggen, men i egenskap av att vara samhällsutbildad snarare än natur - så ska jag ge detta till en kamrat till mig som ska ta den till en lärare i ämnet. Jag kan prata mer om det sen, när jag informerats lite mer.
  Dock har jag sett en dokumentär om detta i skolan och jag märkte att det bara var kyrkligt folk som talade för teorin, och kyrkligt folk är ofta väldigt dåliga med källor och kritiskt tänkande.

  Bara att de som läst bibeln kan dra slutsatsen att denna gud älskar oss efter allt som gjorts och att den inte är motsägande är väl tillräckligt bevis på detta...

  "Det vetenskapliga samfundet avfärdar enhälligt ID som pseudovetenskap. Kritikerna hävdar att ID är ett försök att uttrycka religiösa dogmer i en vetenskaplig form, för att tvinga skolor och universitet att undervisa i kreationism. Kungliga Vetenskapsakademin och 66 andra vetenskapsakademier ser ID:s påståenden som icke vetenskapligt testbara och framhåller att evolutionsteorin styrks av flera olika vetenskaper"

  Citat från wikipedia:
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Intelligent_design

  Från samma källa:

  "ID har inte publicerats i vetenskapliga tidskrifter med kollegial utvärdering

  De flesta förespråkare för ID är inte biologer, och de har heller aldrig publicerat några vetenskapliga artiklar med bevis för ID. Naturvetenskaplig forskning fungerar normalt så att nya vetenskapliga rön publiceras i vetenskapliga tidskrifter. För att komma på fråga för att publiceras måste artikeln först studeras ingående av en eller flera fackgranskare (engelska referees) som själva är forskare inom samma område. Dessa granskare försöker hitta fel i metoder och resonemang och avgör om artikeln håller tillräckligt hög vetenskaplig standard för att publiceras eller inte."

  Alltså... det är ingen idé att diskutera detta, det är för mig inte vetenskap om det inte genomgått allt som det ska. Du får komma igen när du lagt ner lite arbete och faktiskt publicerat skiten i ett seriöst magazine (kyrkliga gills inte som seriösa, jag är ledsen) och det har utvärderats och man har kommit fram till att det inte är helt osannolikt. Lycka till med din "vetenskap", jag diskuterar gärna värden och moral, men detta... nej.

  RépondreSupprimer
 6. Mina svar: @‎"Och nu till hemskolningen, till att börja med så tar inte en enda seriös vetenskapsman (eller kvinna) kreationister på allvar ..." - [säger han/du sjelf:] "
  Jag läste bloggen, men i egenskap av att vara samhällsutbildad snarare än natur ..."
  Tableau!

  @‎"kyrkligt folk är ofta väldigt dåliga med källor och kritiskt tänkande."

  Fördomsfullt.

  @ citaten:

  Och du tror icke evt. att sv wikis artikel om intelligent design sednast den redigerades om innan du läste och copierade kan ha redigerats af en fördomsfull anti-creationist? Din beskrifning af hvad creationism går ut på påminner mig mycket om hvad vi anse att evolutionism har gjort för att få sitt genomslag. D v s secterism.

  RépondreSupprimer
 7. @ "Naturvetenskaplig forskning fungerar normalt så att nya vetenskapliga rön publiceras i vetenskapliga tidskrifter. För att komma på fråga för att publiceras måste artikeln först studeras ingående av en eller flera fackgranskare (engelska referees) som själva är forskare inom samma område. Dessa granskare försöker hitta fel i metoder och resonemang och avgör om artikeln håller tillräckligt hög vetenskaplig standard för att publiceras eller inte"

  Creationismen påstår sig vara den afsaknade fackgranskaren för evolutionisterna och kol-14-methoden.

  Tror jag det att dess anhängare underkänner creationism på löpande band, creationismen underkänner dem och deras methoder.

  RépondreSupprimer
 8. Herr My: Okej, då har vi denna sidan då.

  [citerar påstående att creationism i alla former är totalt ovetenskapligt och länkar till:]

  http://assembly.coe.int/Main.asp?link=%2FDocuments%2FWorkingDocs%2FDoc07%2FEDOC11297.htm

  Konspirationer och anti-kreationistiska rörelser och personer... kom igen... du pratar som en paranoid snubbe jag känner som på fullaste allvar trodde att vattnet var drogat för att hyresvärden inte ville att någon skulle flytta ut genom att göra dem beroende av hans vatten.

  Jag skulle vilja att du länkade mig något annat än din blogg, som inte ens kan mäta sig med wikipedia där tydligen det finns någon anti-kreationist som sitter och "förvränger information".

  Alltså jag är ledsen, men även om du avfärdar EUs assembly så finns det GOTT om källor av liknande sort att länka och citera, jag kan sitta och hitta bra källor till att det inte finns någon vetenskaplig grund för dina argument.

  Jag tycker att detta också visar att din hemskolning var ett misslyckande om du är så hjärntvättad av din kära mor att du måste ta till konspirationsteorier för att undvika nederlag.

  RépondreSupprimer
 9. För uppenbarligen har du inte lärt dig källkritik eller heller för den delen att hitta bra källor (vilket inte är så konstigt då det inte finns några).

  Och att du tar din mors gamla skolböcker och tycker att de var dåliga, så har du inte ens lagt en tanke på vilken tid de kommer ifrån och hur mycket bättre saker och ting har blivit med hjälp av sekularisering och vetenskapliga framsteg inom naturvetenskap och pedagogik.

  Du har inte kunnat ge någon källa till dina egna idéer mer än din blogg, din blogg...
  Här har vi direkt från den kungliga vetenskapsakademien! :D

  [citerar påstående som räknar upp creationism som exempel på ovetenskaplighet och länkar till:]

  http://www.kva.se/sv/pressrum/pressmeddelanden-2008-2001/Svante-Lindqvist-blir-ny-preses-vid-Kungl-Vetenskapsakademien/

  RépondreSupprimer
 10. BGL: Bevare mig väl från löst tyckande...
  Från http://www.fhi.se/sv/Publikationer/Alla-publikationer/Alcohol-Monopoly-and-Public-Health-Potential-effects-of-privatization-of-the-Swedish-alcohol-retail-monopoly/

  "Alcohol is a product that has well-defined negative consequences for public health and safety. Increased sales and consumption leads to an increase in alcohol-related harm, as this study has shown. Based on a review of the international research literature on alcohol-related harm, the effects of increased sales, especially for young people and heavy consumers, and the conservative assumptions made in this study, it is the opinion of the authors that the consequences of introducing a private licensing system would be detrimental to public health and safety in Sweden"

  Sedan kan man också påpeka att evolutionsteorin är just en teori.
  Det är inte fakta. Det är inte helt igenom vattentätt bevisat att den är sann, även om det finns en del som tyder på det. Intelligent design-anhängare menar inte på att det skett precis som i Bibeln, men just att det finns en intelligent skapare bakom processen, därmed är ID inte inkompatibel egentligen med någon vetenskaplig förklaring för själva händelseförloppet. Kreationisterna däremot menar just att det skett exakt som det står i Bibeln.

  RépondreSupprimer
 11. @BGL: En del som tyder på motsatsen med. Och då ej bara Bibeln. Hvilket är creationisternas sjelftagna uppgift att föra fram - och allmäna skolans sjelftagna eller politikerbeslutade uppgift att intet bara intet föra fram utan rent af förneka.

  Som däggdjurens olika cromosomtaler:
  http://o-x.fr/hspi och http://o-x.fr/53yh

  Erkändt af äfven evolutionister:

  http://www.talkorigins.org/origins/postmonth/jan99.html

  "There are two common ways, polyploidy and chromosome fusion, by which chromosome numbers change during speciation."

  Observera att jag i dessa båda meddelanden påpekat: 1) polyploidi kommer ej ifråga för däggdjur och 2) fusion minskar antalet cromosomer men ökar det intet. Artikeln mot slutet:

  "Many textbooks claim that fission occurs by the splitting of a metacentric chromosome's centromere in half so as to produce two acrocentrics. But they give neither references nor concrete example. Chromosomes so produced would each be missing an arm and the necessary telomere to cap it. Surely they are making a claim which is not true." - "How did the rhinoceros get its 94 mostly acrocentric chromosomes? If it was by fission of a smaller number of metacentrics, then by what mechanism?"

  @Herr My:
  @"Konspirationer och anti-kreationistiska rörelser och personer... kom igen... du pratar som en paranoid snubbe jag känner som på fullaste allvar trodde att vattnet var drogat för att hyresvärden inte ville att någon skulle flytta ut genom att göra dem beroende av hans vatten."

  Du pratar på ett sätt som riktadt af många elever till en som varit hemskolad utgör mobbing.

  @"Du har inte kunnat ge någon källa till dina egna idéer mer än din blogg, din blogg...."

  Sorry, men jag länkar till en hel del sidor - inclusive ofvanstående.

  RépondreSupprimer
 12. @"Jag tycker att detta också visar att din hemskolning var ett misslyckande om du är så hjärntvättad av din kära mor att du måste ta till konspirationsteorier för att undvika nederlag."

  Hjertvättad - ännu ett ord elever icke borde få rikta till hvarandra på skolgården.

  @"Och att du tar din mors gamla skolböcker och tycker att de var dåliga, så har du inte ens lagt en tanke på vilken tid de kommer ifrån och hur mycket bättre saker och ting har blivit med hjälp av sekularisering och vetenskapliga framsteg inom naturvetenskap och pedagogik."

  Lär dig gerna läsa. Jag skref aldrig att jag ansåg min mors böcker dåliga. Jag skref att de voro bättre än hvad jag fick till lifs i skolan.

  Du citerar för öfrigt en källa af en fanatisk kyrkohatare som Guy LENGAGNE - socialistiska grouppen. Han har på video ondgjordt sig öfver att Vaticanen lade sig i den discussionen - och vann, via catholska politiker i parlamentet. Svante Lindqvist är ungefär samma typ, fast kanske litet mindre. Här är mer om denne Lengagne - på franska:

  http://hglundahlsblog.blogspot.com/2010/11/la-psychiatrie-empeche-de-penser.html

  Med andra ord citerar du sjelf bevisen för att en anti-creationistisk rörelse existerar. Precis som din ton verkar visa din olämplighet som skolkamrat till f d hemskolad som intet tycker som du.

  RépondreSupprimer
 13. Ang. alcohol och alcoholmonopol, KM:

  Tycker väldigt illa om alkoholmonopolet. Det är att idiotförklara folket. Bara för att det finns de som inte kan hantera alkoholen skall det inte gå ut över den STORA majoriteten som faktiskt kan det. När jag är utomlands slås jag jämnt av hur naturligt det är att en vanlig affär skall få sälja alkohol.

  RépondreSupprimer
 14. Gillar systembolagets sortiment, men gillar också sortimentet i en Heurigen som sälger enbart eget vin och drufmust.

  Eller vinerna i en butik i Paris (som jag aldrig köper, jag har nätt och jämt pengar till yoghurt, och som är saluförbud på från kl 21:00 i denna prefectur, innerstan i hvart fall).

  Danmark ngn?

  RépondreSupprimer
 15. BGL @ Herr My: [förnamn]: det finns mig veterligt inga vetenskapliga "peer-reviewade" artiklar om Guds existens eller icke-existens, så det du skrev är som bäst aningslöst dravel ;-)

  För övrigt så verkar det ens inte som att du läste vad jag skrev, då det du skrev inte hade någonting att göra med det jag skrev om intelligent design, då min poäng var att det en ID-anhängare menar är just att det är en intelligent designer (skapare) bakom det.

  I vilken vetenskaplig artikel om evolutionsteorin hittar du en bevisad förnekelse av denne intelligente skapare?

  RépondreSupprimer
 16. tja, "Herr My" (som han får heta på min blogg) är intet bra på att läsa eller lyssna. Typfall af skolgårds-flockmentalitet gentemot en outsider. T ex en f d hemskolad.

  Jag är bara så glad att jag intet är tvungen att gå i skola med honom. Eller hans motsvarigheter - längre. Kan dock säga att på en skola jag gick hade jag ngt uppmärksammare camrater - som jag kunde discutera visserligen samma saker gång på gång (som att evolution icke undviker incest - annat än genom tidelag, visserligen med närbeslagtad art men ...) - men som dock fattade svaren tillräckligt mycket för att bli arga för att jag alltid hade svar.

  RépondreSupprimer
 17. Herr My: (@ mig)Detta är inte åsiktsbaserat, detta är etablerad fakta som accepterats av vetenskapen mot hobby"vetenskap" som bloggare och präster håller på med.

  Dessutom kan man också se det som så att kreationism är en anti-vetenskapsorganisation, då är ju frågan vad som är värst. Med närmare eftertanke så är det ingen fråga, kreationism tar priset vilken dag i veckan som helst.

  Att vinna på politiskt plan har ingenting med vetenskap att göra, att ni ens drar den slutsatsen är ju dumt nog att man kanske borde fråga vad ni tar för mediciner och om det är rätt dos. Att citera ett förbund som håller i vetenskap och dylikt är inte fel, och kyrkan har inget med vetenskap att göra då de inte verkar sig förstå sig på den (uppenbarligen). För det verkar som att hela den vetenskapliga världen är en anti-kreationistrisk rörelse. Detta är inte heller någon slump då kreationisterna fortfarande inte lyckats publicera en enda accepterad vetenskaplig skrift.


  (@BGL) Jag läste vad du skrev, och om du läste vad jag skrev så vet du också att guds existens inte går att testa och en intelligent skapare (alltså gud av någon form) går inte att testa och är således inte vetenskaplig. Alltså, inga bevis alls. Att evolutionen inte ens tar upp gud är just för att gud inte är vetenskaplig och hör heller inte hemma i en vetenskaplig artikel. Det borde väl en före detta ateist komma ihåg? Eller har du gått och förträngt det?

  RépondreSupprimer
 18. @ "Detta är inte åsiktsbaserat, detta är etablerad fakta som accepterats av vetenskapen mot hobby"vetenskap" som bloggare och präster håller på med."

  1 Jag känner ingen prest som är creationistisk hobby-vetenskapare.
  2 Denne bloggare är hobbyvetenskapare och creationist - och har ännu icke fått ngt rakt svar ang. däggdjurens cromosomer.
  3 Vetenskap som sådan är en hobby.

  @‎"Dessutom kan man också se det som så att kreationism är en anti-vetenskapsorganisation, då är ju frågan vad som är värst."

  En anti-darwinism-organisation eller snarare -rörelse. Det blir intet anti-vetenskaps- förrän du utnämner darwinism till enda vetenskapliga hållning i frågorna.

  ‎@"Att vinna på politiskt plan har ingenting med vetenskap att göra, att ni ens drar den slutsatsen är ju dumt nog att man kanske borde fråga vad ni tar för mediciner och om det är rätt dos."

  Då kan man ju fråga sig hvarföre du als citerade Guy LENGAGNE. Han försökte ju just vinna på politiskt plan.

  @"För det verkar som att hela den vetenskapliga världen är en anti-kreationistrisk rörelse."

  Nej, hela den darwinistiska verlden. Hvilket är ngt mindre.

  @"Detta är inte heller någon slump då kreationisterna fortfarande inte lyckats publicera en enda accepterad vetenskaplig skrift."

  Accepterad af Bonnier-concernen och darwinisterna, menar du? De publicera sig ju i egna tidskrifter.

  Jag lemnar @ BGL hvad han riktade åt BGL.

  RépondreSupprimer
 19. Verkar i öfrigt att ingen längre har lust att discutera Dominic på denna tråd. Är också sorgligt med sådana öfvergrepp mot familjer.

  RépondreSupprimer
 20. Herr My gaf sig intet: Juste, dina sidor är heller inte några allmänt erkända sidor, har du några sådana? De sidor du länkar till har inget värde då de är gjorda av privatpersoner som inte kan hänvisa till någon akademi av något accepterat slag. Kungliga vetenskapsakademien är en oberoende organisation, du har inte kunnat ge något som ens kommer i närheten.

  Och påhopp är fortfarande något man enligt kristen tro kommer till helvetet för. Jag som icke troende är redan körd, att ni tar er tid att göra mig sällskap (om jag nu skulle ha fel) är ytterst vänligt av er, men jag tillbringar hellre evigheten med mina egna kamrater än er, så vänligen håll er i skinnet vad gäller påhopp och dylikt) :)

  Jag säger i så fall om den nu håller (enligt dig) så publicerar du detta och kommer igen när du fått allmänt erkännande. Tills dess kan du hålla din teori till dig själv. För ni är helt oförmögna att ta in att det inte är accepterat inom vetenskapen, så jag tycker att du ska försöka så det direkta nekandet kanske kan banka lite vett i dig.


  Tre hela stycken om en enda sak: darwinister och dylika erkänner icke mina sidor på bloggen som erkända sidor.

  När var det din compis som var naturvetare skulle hjelpa dig med svaret, eller var det svaret?

  RépondreSupprimer